LİHKAB Nedir?

Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının kısaltılmış haline LİHKAB denmektedir.

LİHKAB; özel sektörde yer alan, kamu adına iş yapabilmesi için lisans belgesi almış olan harita mühendisleri ve mühendislik bürolarıdır.
Lihkab kadastro teknik hizmetleri, tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan işlemlerin de sorumluluğunu alarak işlerini yapmaktadır.
Lihkab bürolarının yaptığı işler iki gruba ayrılmaktadır.
Tescile tabi olan ve tescile tabi olmayan işlerdir.
Tescile tabi olan işler arasında irtifak hakkı, cins değişikliği, talebe bağlı olarak tevhid işlemlerinin yapımı ve bu alanlardaki kontroller yapılan işlerdir.
Tescile tabi olmayan işler ise, aplikasyon, bağımsız bölüm yer gösterme yapımı, kontrolü, parsel yer gösterme işlerini kapsamaktadır.